განათლების საერთაშორისო გამოფენა 2016

18 თებერვალს გაიხსნა განათლების საერთაშორისო გამოფენა და მეც როგორც ერთ-ერთი მოხალისე 11-ის ნახევარზე უკვე მე-11 პავილიონში გამოვცხადდი.
Continue reading