საიდუმლო გეომეტრია ხელოვნებაში • ფიბონაჩის მიმდევრობა

სანამ ვიტყოდეთ ფრაზას : ‘’ამ ქვეყნად უნაკლო არაფერია’’ სჯობს დავფიქრდეთ და გავიხსენოთ ფიბონაჩი, რომელმაც აღმოაჩინა მიმდევრობა. მას შემდგომ ოქროს პროპორცია, ღვთაებრივი და იდეალური რიცხვი უწოდეს (Golden ratio, divine proportion…)
Continue reading