4 ”ახალი” ელემენტი

4 ახალი ელემენტი?!

ელემენტთა პერიოდული სისტემა არ არის უბრალოდ სია, ის უფრო მეტია, ვიდრე ჩვენთვის ცნობილი ელემენტების ჩამონათვალი, ის პოეზიაა… Continue reading